Image

Endodontické ošetrenie

Endodontické ošetrenie - ošetrenie koreňového systému zuba, patrí medzi najnáročnejšie výkony modernej stomatológie. Je to výzva pre každého ošetrujúceho lekára - ide predsa o záchranu zuba.

Pred samotným zákrokom prebieha dôkladná diagnostika stavu - vyhodnotí sa anamnéza, klinické prejavy a vyhotoví sa CBCT sken (3D RTG) ošetrovaného zuba vo vysokom rozlíšení. To umožňuje presne vyhodnotiť anatomické danosti koreňového systému konkrétneho zuba.

Presne tak dopredu vieme, čo ideme ošetrovať. Ošetrenie prebieha zásadne s použitím lokálneho znecitlivenia, teda bezbolestne. Zub je následne izolovaný od okolia použitím tzv. kofferdamu, elastickej blany, ktorá zabraňuje prieniku použitých dezinfekčných roztokov do úst a súčasne uľahčuje prístup k ošetrovanému zubu. S použitím operačného mikroskopu s veľkým zväčšením je následne možné  lokalizovať a ošetriť koreňové kanáliky, prípadne odstrániť nevyhovujúcu staršiu výplň koreňa.

Image

Pre Vašu bezpečnosť

Na našom pracovisku máme nastavené najvyššie pracovné a hygienické štandardy. Pri ošetrení sú použité najmodernejšie prostriedky a technológie, ktoré zaručujú predvídateľné výsledky. RTG diagnostika sa realizuje digitálnymi prístrojmi, ktoré výrazne znižujú zaťaženie ionizujúcim žiarením. Všetky nástroje sú sterilizované, samotné endodontické inštrumentárium sa z veľkej väčšiny používa jednorázovo.

Hygienické štandardy zavedené na našom pracovisku vysoko prekračujú požiadavky pre hygienický režim v zubnej ambulancii. Takto vieme zaručiť bezpečné prostredie pre pacienta a optimalizovať výsledok ošetrenia.