Image

Referovaní pacienti

Už od roku 2009 spolupracujem so širokým okruhom kolegov z Bratislavy a okolia, ktorí referujú endodontických pacientov za účelom ošetrenia.

Spektrum indikácií zahŕňa prípady komplexnej alebo atypickej anatómie koreňového systému, endoretreatment, odstraňovanie založených koreňových nástrojov, ošetrenie komplikácií - perforácie, nepriechodné kanáliky, kalcifikácie.

Referovaný pacient absolvuje najprv úvodné vyšetrenie, kde sa vyhodnotí klinický stav a možnosti ošetrenia. Vyhotoví sa CBCT sken a pacientovi sa vysvetlí postup ošetrenia. Následne je pacient objednaný na ošetrenie, väčšinou prebieha v dvoch etapách - mechanicko - chemická preparácia a v ďalšej návšteve zaplnenie koreňového kanálika. Pacient je po ukončení ošetrenia odoslaný späť ku svojmu ošetrujúcemu lekárovi spolu s kompletnou dokumentáciou (výpis z karty, CBCT, RTG, prípadne aj fotodokumentácia). Podľa požiadavky je možné realizovať aj prípadnú preprotetickú prípravu (zavedenie koreňového čapu).

Pre odoslanie pacienta je možné použiť priložený výmenný lístok, alebo kontaktovať naše pracovisko. V prípade emailového kontaktu bude naša recepcia volať pacientovi a dohodne termín ošetrenia.

Kazuistiky

Kazuistika 1

Zub 36, v roku 2010 indikovaný na extrakciu u pacientky vo veku 11 rokov. Po úspešnom endodontickom ošetrení a následnej protetickej sanácii Cerec korunkou je naďalej plne funkčný.

Pred
Kauzaistika 1 - pred
Po
Kauzaistika 1 - po

Kazuistika 2

Zub 35, endodonticky ošetrený v minulosti a dlhodobo klinicky kľudný. Náhla exacerbácia klinických ťažkostí bola indikáciou pre zhotovenie CBCT skenu ako prípravy pre endodontické revíziu. CBCT odhalilo neošetrený linguálny kanál, po revízii ústup ťažkostí.

Pred
Kauzaistika 2 - pred
Po
Kauzaistika 2 - po

Kazuistika 3

Zub 36, pacient referovaný na naše pracovisko za účelom lokalizácie a následného ošetrenia koreňových kanálikov pre prítomnú masívnu kalcifikáciu priestoru pôvodnej dreňovej dutiny.

Pred
Kauzaistika 3 - pred
Po
Kauzaistika 3 - po

Kazuistika 4

Zub 35, endodontická revízia nevyhovujúcej koreňovej výplne. Po mechanicko-chemickej preparácii zaplnenie koreňového kanálika metódou Single Cone s použitím biokeramického sealeru.

Pred
Kauzaistika 4 - pred
Po
Kauzaistika 4 - po